Toteutusvinkki2

Harjoittelen erilaisia motivointitapoja. Motivointitavoista löytyy tietoa eri tutkimuksista, mutta tärkeintä on tuntea oman ryhmän jäsenet ja tietää, mitkä ovat heidän motivaatiolähteensä.
Pestikeskustelussa on myös hyvä selvittää, millaista motivointia ja johtamista jokainen pestattu henkilö henkilökohtaisesti tarvitsee. Tehtäväni on tarvittaessa tarttua tähän kuulemaani ja toimia niin, että pestattujen motivaatio säilyy tai palautuu.