Toteutusvinkki1

Järjestän lippukunnan leirin. Pohdin, mitä tehtäviä leirin järjestämiseen liittyy. Listaan leirille tarvittavat henkilöt jaheidän tehtävänsä (esimerkiksi muonittaja, huolto, ea-vastaava, ohjelmavastaava ja niin edelleen). Käytän lippukunnan viestintäkanavia ja mainostan projektissani auki olevia pestejä. Mainostan pestejäsopiville henkilöille myös kasvotusten. Pyrin löytämään tehtäviin
hyvin soveltuvat henkilöt. Käyn tarvittavat pestikeskustelut projektiin osallistuien kanssa joko kaksin tai ryhmässä. Huolehdin samalla siitä,
että jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan. Samalla pidän huolta siitä,
että jokainen saa pestiinsä tarvitsemansa tuen. Projektin aikana käytän
ryhmälleni sopivia motivointikeinoja (esimerkiksi johtajien herkkuja
leirillä, kiitosta ja kehuja, työpareja ja niin edelleen), jotta pestaamani
henkilöt viihtyvät pesteissään. Projektin lopuksi muistan kiitoksen ja
palautekeskustelun