Kartat läheisistä

Piirrämme ”kartat” omasta lähiympäristöstämme. Kirjoitamme paperin keskelle oman nimen. Lähelle nimeä kirjoitamme ihmisiä tai paikkoja, joita tunnemme hyvin. Kauemmas kirjoitamme vähemmän tunnettuja paikkoja ja ihmisiä. Kauimpana on ihmisiä ja paikkoja, joita tuskin tunnemme. Tämän jälkeen vaihdamme toisen väriseen kynään. Yhdistämme ne ihmiset ja paikat, jotka jotenkin linkittyvät toisiinsa. Paikat ja henkilöt, joihin me itse olemme vahvimmin linkitettyjä, merkitsemme sydämillä. Ne paikat ja henkilöt, jotka vaikuttavat eniten elämiimme, merkitsemme tähdellä. Paikat ja henkilöt, joista emme pidä, merkitsemme huutomerkillä ja myös kirjoitamme miksi on näin. Lopuksi mietimme, mitä aukkoja kartoista löytyy? Onko ihmisryhmiä tai paikkoja, joita emme tunne kovin hyvin? Merkitsemme ne kysymysmerkillä.

Kun kartat ovat valmiita, vertailemme niitä. Mitkä ovat lähistöjemme hyvät puolet? Mitä osioita tunnemme hyvin ja mitkä huonosti? Miksi viihdymme lähiympäristössämme, miksi emme? Ketkä jäävät ulkopuolisiksi? Miten voisimme parantaa aluetta?

Lähde: WAGGGS