Toteutusvinkki0

Laukka-askel-leikki (Romania)
Leikin aluksi leikkijät muodostavat piirin. Piirissä pyöritään myötäpäivään ja liikutaan sivulaukka-askelin. Leikkijät ovat samalla piirissä vierustovereiden kanssa kyynärotteessa. Leikinvetäjä huutaa jonkun ruumiinosan esimerkiksi pää, olkapää tai polvet. Silloin leikkijöiden tehtävänä on ottaa vieruskaveria kiinni siitä ruumiinosasta, jota kehotus koski. Laukka jatkuu vastapäivään. Näin toimitaan kunnes tulee uusi kehotus ja suunta on jälleen myötäpäivään. Piirin suunta vaihtuu aina uudesta kehotuksesta. Leikki voi jatkua kunnes kaikki mahdolliset ruumiinosat on keksitty tai toistellen samoja ruumiinosia eri järjestyksessä.