Toteutusvinkki0

Sampo jakaa joukkueen puoliksi. Toisen ryhmän tulee piirtää kuva, joka esittää hyvää koulua, ja toisen huonoa koulua esittävä kuva. Seikkailijoiden tehtävänä on piirtää kuvaansa niin monta hyvää ja huonoa asiaa, kuin vain keksivät.

Kun piirrokset ovat valmiita, paperit vaihdetaan. Kumpikin ryhmä tarkastelee niitä eroja ja yhtäläisyyksiä, joita koulupiirustuksissa on. Millainen on hyvä koulu?
Esimerkkikysymyksiä:
Mitä löytyy molemmista kuvista?
Yllättikö jokin kuvissa?
Näyttäisivätkö kuvat samalta muualla maailmassa? Miksi/miksei?
Miksi kaikki koulut eivät ole aina hyviä?
Lähde: WAGGGS, Muistelemispäivä 2014