Toteutusvinkki0

Musta verho -leikki
Leikkijät muodostavat piirin ja yksi leikkijöistä jää keskelle. Ryhmä sopii kolme aihepiiriä, esimerkiksi kukat, autot ja kaupungit. Piirin keskellä oleva osoittaa sormella jotakin leikkijää ja sanoo esimerkiksi ”Kukat”. Leikkijän on nopeasti sanottava jokin kukan nimi. Jos vastaus on väärä tai viipyy liian kauan, vastaaja vaihtaa paikkaa kysyjän kanssa. Samoja sanoja ei saa käyttää. Leikki pidetään nopeana.