Toteutusvinkki0

Kun kisa on ohi, lauma keskustelee kisasta joko kotimatkalla tai seuraavassa kokouksessa. Missä lauma onnistui, mikä puolestaan mahdollisesti epäonnistui? Millaisia rasteja kisassa oli? Mitä vaikeuksia lauma kohtasi, entä mitkä ovat lauman vahvuudet? Lauma purkaa myös mahdolliset erityiset kokemukset kisoista ja suuntaa katse tulevaisuuteen. Mitä se tekee seuraavissa kisoissa? Akela johdattaa lauman antamaan sekä kehittävää että puhtaasti positiivista palautetta. Hän kiinnittää huomiota lauman ryhmädynamiikkaan ja varmistaa tasapuoliset osallistumisen ja onnistumisen kokemukset kaikille.

Sudenpennut osaavat monenlaisia asioita ja taitoja. Kaikki eivät osaa kaikkea, mutta jokainen on hyvä jossain. Niinpä tehtävistä selviydytään paremmin yhdessä kuin yksinään. Kuka on hyvä missäkin? Akela varmistaa, että jokainen tuntee olevansa tärkeä ja osaava linkki laumassa. Jos jokin ei kisassa sujunut, on sen harjoitteleminen hyvä ottaa esille kauden kokouksissa.
Lähde: Toimintavinkit