Toteutusvinkki0

Joukkue keskustelee väkivallasta. Mitä väkivalta on? Mitä väkivallan muotoja seikkailjat tietävät? Sampo kannustaa seikkailijoita laajentamaan käsitystään väkivallasta: fyysisestä sanalliseen ja psyykkiseen pahoinpitelyyn ja väkivallan uhkaan.

Aloituskeskustelun jälkeen joukkue jakautuu vartioihin. Sampo ohjeistaa, että jokaisen vartion pitäisi keskustella noin viidentoista minuutin ajan väkivaltatilanteista, joita seikkailijat ovat nähneet tai kokeneet (esimerkiksi koulussa, perheessä, ystävien kanssa, netissä). Vartio valitsee sen jälkeen yhden keskustelutilanteista ja muodostaa still-kuvan, jossa tilanne esitetään toisille. Still-kuvassa pitäisi olla koko vartio, ja sen pitäisi olla ”pysäytetty” kuva, siis ilman ääntä ja liikettä. Asentojen ja ilmeiden tulisi kuvata ihmisten rooleja (esimerkiksi uhrina, rikoksentekijänä tai todistajana).

Kun still-kuvat ovat valmiit, vartiot esittelevät ne toisille. Muu joukkue kommentoi kertomalla, mitä kuvassa sen mielestä tapahtuu. Esittävä vartio ei kuitenkaan saa puhua.

Kun kaikki vartiot ovat esitelleet ”kuvansa”, sampo pyytää seikkailijoita palaamaan vartioihin ja keskustelemaan siitä, kuinka heidän esittämänsä konfliktitilanne olisi voitu ratkaista väkivallattomasti. Heidän pitää sitten muodostaa toinen ”ihmiskuva” tästä ratkaisusta.

Tämän jälkeen jokainen vartio esittää vuorollaan oman ”konfliktinratkaisukuvansa” muulle ryhmälle. Tällä kertaa koko joukkue keskustelee yhdessä lyhyesti jokaisen esityksen jälkeen. Keskustelun aikana muu joukkue kommentoi näkemäänsä, ja sen jälkeen esittävä vartio voi selittää tilanteen ja sen ratkaisun. Sampo pyytää yleisöltä ehdotuksia muiksi mahdollisiksi ratkaisuiksi. Hän pyytää seikkailijoita myös arvioimaan näitä ratkaisuja omien kokemustensa valossa ja korostaa, että useimmiten on enemmän kuin yksi väkivaltatilanteiden ratkaisutapa.

Koko harjoituksen lopuksi sampo johdattelee seikkailijat vielä pohtimaan väkivaltaan liittyviä kokemuksia. Samastuivatko seikkailijat ”ihmiskuvan” väkivaltaan? Onko joku joskus ollut väkivaltatilanteissa? Oliko silloin vaikeaa löytää väkivallatonta ratkaisua tilanteeseen/ristiriitaan? Miksi? Kuinka ratkaisu löytyi? Entä miltä tuntui olla osana ”ihmiskuvaa”? Tuntuiko paremmalta esittää toisen kerran ratkaisua? Miksi tai miksi ei? Mitä syitä seikkailijat keksivät sille, että ihmisistä tulee väkivaltaisia? Entä keksiikö joukkue tapoja vähentää tai välttää väkivaltaa vaikeissa tilanteissa? Miten väkivaltainen käytös näkyy?

Harjoitusta tehtäessä on tärkeää, että sampo suhtautuu hienotunteisesti lapsiin, jotka ovat jo kohdanneet väkivaltaa. Lapset voivat myös valita ”tyypillisen tilanteen”, eikä heidän tarvitse puhua itsestään, elleivät halua.