Toteutusvinkki0

Vartio tekee retken kauppaan tai lippukuntaleirin keittiöön ja tutkii eri tuotteiden pakkausmateriaaleja. Vartion tehtävänä on miettiä miten pakkaamisessa olisi voinut toimia säästeliäämmin. Vartio kehittää yhdelle tuotteista ympäristöystävällisemmän pakkausvaihtoehdon. Jos idea on hyvä, voi vartio lähettää sen myös palautteena kaupalle tai tuotteen valmistajalle.