Ikäkausirastirata

Ikäkausirastirata. Kouluttaja rakentaa rastiradan, jossa jokaisella rastilla perehdytään yhteen ikäkauteen ja sen partio-ohjelmaan. Kun kouluttaja on käynyt lävitse koulutuksen asiat esimerkiksi tiedontäytteisen rastikierroksen avulla, voi hän kerrata tai koota yhteen koulutuksen keskeisimmät asiat Kahoot.it-kyselyn avulla. Kyselyyn pystyy jokainen käyttäjä luomaan kysymyksiä ja osallistujat vastaavat yksin tai ryhmissä mobiililaitteen kautta.