Toteutusvinkki0

Seikkailijat etsivät luonnosta erilaisia hyönteisiä erilaisista ympäristöistä. Maaperän lisäksi hyönteisiä voi löytyä esimerkiksi puiden rungoilta ja kasvien sisältä. Seikkailijat laskevat löytämänsä lajiyksilöt. He myös yrittävät tunnistaa mahdollisimman monta lajia.

Monet selkärangattomat eläimet voivat suojautua metsässä muotonsa ja suojavärinsä ansiosta. Seikkailijat pohtivat, mitkä löydetyistä selkärangattomista olisivat parhaiten huomaamattomissa seuraavissa suojapaikoissa: puun rungolla, kasvin lehdellä, kukan sisällä tai maaperässä. Samassa yhteydessä seikkailijat perustelevat, miksi päätyvät moiseen mielipiteeseen. Lopuksi on hyvä verrata, mistä seikkailijat löysivät kyseiset lajit. Olivatko paikat juuri niitä, mihin hyönteiset tuntuvat sopivan parhaiten myös seikkailijoiden mielestä?