Toteutusvinkki0

Metsäyhdistyksen julkaisema vihkonen kuvaa Suomen yleisimmät puulajit hyvin selkeiden kuvien sekä tekstin avulla. Se sisältää myös lajien maailmanlaajuisen levinneisyyskartan sekä tietoja lajien perinteisestä ja nykyisestä käytöstä. Vihko löytyy osoitteesta http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/