Siirtymä koulutuksen aikana

Vartio siirtyy koulutuksen aikana paikasta toiseen. Siirtymä toteutetaan niin, että jokaista vartionjäsentä kannetaan vuorollaan esimerkiki noin 15 metriä ilman apuvälineitä. Tämä pakottaa vartion jäsenet toimimaan yhteistyössä ja luottamaan toinen toisiinsa.