Toteutusvinkki0

Ratkomme lähiseutumme ongelmia. Etenemme neljän vaiheen mukaisesti:
1. Ongelman määrittely: Mihin asiaan haluamme vaikuttaa?
2. Ongelman analyysi: Millainen on valitsemamme haaste? Millaisia syy- ja seuraussuhteita sillä on?
3. Toiminta ongelman ratkaisemiseksi: Muutamme maailmaa teoillamme.
4. Toiminnan pohdinta: Mitä saimme aikaiseksi? Mitä seuraavaksi?

Ensin rajaamme aiheen ja muotoilemme siitä yhden kysymyksen, johon kaikki vuorol­laan vastaavat. Jos tavoitteena on pohtia koulunkäynnin ongelmia, voisi kysymys kuulua: “Mitä haasteita oppilaat kohtaavat koulussamme?” Tai jos aihe liittyy ympäristöön, voidaan kysyä: “Mitä ympäristöongelmia me aiheutamme?”

Jotta kaikki ryhmässämme saisivat äänensä kuuluville, laitamme lankarullan liik­keelle ensimmäisestä vastaajasta alkaen. Kun ensimmäinen meistä on kertonut oman mielipiteensä, hän heittää rullan kenelle tahansa ringissä, mutta pitää samalla itse kiinni langasta. Vastausten myötä ringin keskelle syntyy hämähäkinverkko. Joku ryhmästä kirjaa ideat ylös isolle paperille.

Kun käymme aivoriihen tuotokset yhdessä läpi, näemme millaisia teemoja ryhmästämme nousee esille. Keskustelemme niistä ja valitsemme yhden tai useamman aiheen, jota lähdemme tutkimaan. Kannattaa rajata ongelma mahdollisimman tarkkaan, jotta myöhemmin voi päästä syvälle sen syihin ja seurauksiin.

Seuraava askel on analyysi. Askartelemme (tai piirrämme taululle) suuren puun, jonka runkoon kirjoitamme valitun ongelman. Kirjoitamme eri syitä tähän ongelmaan, aina yhden syyn yhdelle pahville, ja nämä pahvit kiinnitämme puun juurakoksi. Pahveja voidaan järjestellä niin, että samantyyppiset syyt ovat lähellä toisiaan. Varmistamme yhdessä, että kaikki syyt on huomioitu.
Kun juurakko on valmis, siirrymme puun hedelmiin. Mietimme jokainen ongelman seurauksia ja kirjoitamme niitä pyöreille pahvin­paloille, jotka kiinnitetään puun latvukseen. Hedelmiä ryhmitellään samaan tapaan kuin syitä juurakkoon. Lopuksi mietimme vielä yhdessä, tulivatko kaikki seuraukset varmasti kirjatuiksi.

Tämän jälkeen keräämme ötökän muotoisille papereille ratkaisuehdotuk­sia. Sijoittelemme ötökät sen mukaan, mitä ongelman syytä tai seurausta ne kykenevät ratkomaan. Yleensä parhaat vaikutuskeinot ovat ne, jotka puuttuvat suoraan syihin eivätkä seurauksiin

Jos tässä vaiheessa epäilemme, että ilmiöön liittyy jotakin, jota emme tarpeeksi tunne, aloitamme tutkimustyön. Otamme jokainen vastuullemme eri syitä tai seurauksia ja lähdemme selvittämään niitä tarkemmin. Mistä tämä tai tuo johtuu? Onkohan se varmasti noin? Oppikirjat, mummon haastattelu, internet… kaikki keinot ovat sallittuja, kunhan tiedon toden­peräisyys on varmaa ja suhtaudumme siihen kriittisesti. Tuleva viestimme ei ole minkään arvoinen, jos se perustuu vääriin olettamuksiin tai ennakkoluuloihin. Hankittu uusi tieto jaetaan myöhemmin muun ryhmän kanssa, ja ongelmapuuta korjataan ja täydennetään sen mukaan.