Our Chalet – leikki

Vartio tutustaa WAGGGS:in partiokoteihin (Our Chalet, Sangam, Pax Lodge, Our Cabana) esimerkiksi kuvien tai pienten esittelyjen avulla.
Vanhin partiokeskus Our Chalet sijaitsee Sveitsissä. Vartio tutustuu sveitsiläiseen kulttuuriin leikin kautta. Sveitsiläisten paimenten perinteinen yhteydenpitoväline oli alppitorvi. Niillä viestittiin läheisten kukkuloiden tai alhaalla olevien kylien ihmisten kanssa. Eri viesteihin käytettiin eri sävelasteikkoja. Vartio jakautuu kolmeen joukkueeseen: paimenet, lehmät ja luonto.
Paimenet: tuottavat ääntä.
Lehmät: noudattavat paimenten ääniohjeita.
Luonto: Tässä ryhmässä pitäisi olla ainakin kolme jäsentä. He seisovat paikallaan reitin varrella esteinä, kuten kivinä, puina ja jokina.
Tavoitteena on, että lehmä pääsee reitin läpi törmäämättä luonnon esteisiin, seuraamalla musikaalisia ohjeita, joita paimenet tuottavat. Vartio kehittää käyttämällä instrumentteja ja muita esineitä eri äänet eri käskyille (käänny oikealle, käänny vasempaan, kävele 5 askelta suoraan eteenpäin, pysähdy, ja niin edelleen). Vartio kertaa käskyt tarpeeksi monta kertaa ennen aloitusta. Kun kaikki ovat valmiita, päästetään lehmät valloilleen!