Partiomenetelmä käytännössä

Jokainen kirjoittaa lapulle 4 asiaa, jotka on tehnyt partiossa vaikkapa viimeisen kuukauden aikana. Kurssivartiot ryhmittelevät laput partiomenetelmän osien mukaan Tällöin saadaan kokonaiskuva partiomenetelmän eri osien näkymisestä toiminnassa. Mihin osaan tulee vähiten asioita? Miten samoajavartion toimintaa voitaisiin kehittää niin, että sekin osa-alue olisi toiminnassa mukana?