Toteutusvinkki 6

Tutustun partioneuvoston toimintaan. Selvitän, millaisista asioista partioneuvosto päättää ja miten jäsenaloitteita laaditaan. Olen yhteydessä partioneuvokseen ja keskustelen hänen kanssaan vaikuttamisesta partioneuvostossa. Seuraan partioneuvoston kokouksen videostreamia.