Toteutusvinkki 5

Pohdimme omaa partiopolkuamme ja partiomenetelmän sekä kasvatustavoitteiden roolia sen eri vaiheissa. Tunnistammeko itsemme ikäkausien kuvauksista tietyn ikäisinä? Ovatko kasvatustavoitteet ohjanneet meitä johonkin suuntaan? Entä näkyykö esimerkiksi partiomenetelmä eri tavalla partiopolkumme eri vaiheissa?