Toteutusvinkki 5

Kerron partiossa oppimistani taidoista. Hyödynnän Kuksaa ja Empover yourself -työkalua sanoittaakseni partiossa oppimiani asioita. Tuon työhakemuksessa ja ansioluettelossa esille partiossa oppimiani asioita osa-alueilta, joista hakemassani työssä voisi olla hyötyä. Harjoittelen ennen työhaastattelua kertomaan omista partiossa oppimista taidoistani.