Toteutusvinkki 5

Kokoamme erilaisten ihmisten kuvia sanoma- ja aikakauslehdistä tai netistä. Pohdimme vartion kanssa kuinka todennäköisesti kyseinen henkilö on partiossa esimerkiksi sijoittamalla kuvia ympyrän sisään, rajalle tai ulkopuolelle. Mietimme miksi sijoitimme henkilöt kyseisellä tavalla ja kiinnitämme erityisesti huomiota niihin, joita emme näe partiolaisina – miksi näin? Miten voisimme saada heidät partiolaisiksi?