Toteutusvinkki 5

Aktiviteettiin tarvitaan useita kymmeniä lehtikuvia. Sampo valitsee etukäteen niin monipuolisia kuvia kuin mahdollista (maantieto, sukupuoli, ikä ym.) Mukaan otetaan myös myönteisiä kuvia.

Kuvittellaan, että jokainen vartio muodostaa lehtitoimituksen. Vartiot valitsevat lehdelleen nimen. Kaikki toimituksen pitävät kansainvälisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksia tärkeinä. Tehtävänä on suunnitella lehden etusivua. Heidän on käytettävä neljä – viisi lehtikuvista etusivullaan. He saavat tulkita kuvia niin kuin haluavat. Jokainen vartio saa paperia, kyniä, liimaa ja sakset. Etusivulla pitää olla neljä – viisi juttua. Jutuilla pitää olla otsikot ja kuvat. Kokonaista juttua ei tarvitse kirjoittaa vaan layout on tärkein.

Keskustellaan: Miten vartio toimi? Osallistuivatko kaikki työskentelyyn? Miten he päättivät mistä kirjoittaa? Valitsivatko ensin kuvan tai aiheen? Mistä aiheista etusivut kertovat? Olisiko ollut muita mahdollisia kiinnostavia aiheita? Toistuvatko samat aiheet eri vartioiden lehdissä? Miten seikkailijat seuraavat uutisia? Muistuttavatko etusivut oikeiden lehtien etusivuja tai halusivatko vartiot tehdä jotakin toisella tavalla? Minkälaisista uutisista oikeat lehdet kertovat?

Tarvikkeet: lehtikuvia, paperia, kyniä, liimaa, sakset

Lähde: Compass