Toteutusvinkki 5

Joukkue selvittää, käytetäänkö Reilun kaupan tuotteita kunnan virastoissa. Seikkailijat kirjoittavat kirjeen päättäjille.

Joukkueen retkellä on reiluusteema ja siellä käytetään mahdollisimman paljon Reilun kaupan tuotteita.