Toteutusvinkki 5

Vartio lähtee retkelle jollakin kulkuneuvolla esimerkiksi pyörällä tai meloen. pelatkaa.