Järjestämme johtajille ohjelmaa

Järjestämme lippukunnan johtajille ohjelmaa. Voimme järjestää jonkin lippukunnan perinteisen johtajatapahtuman tai kehitellä jonkin uuden johtajahauskan. Tapahtuma voi olla johtajien oma yöretki, melontareissu, kolotalkoot tai mikä vain teidän lippukunnan johtajille sopiva tapahtuma. Olemme riittävän ajoissa liikkeellä tapahtuman ajankohdan kanssa. Luotsia kannattaa käyttää apuna tapahtuman suunnittelussa, sillä hänellä on tietoa lippukunnan käytänteistä. Emme kuitenkaan liikaa takerru vain luotsin ajatuksiin, vaan teemme johtajille juuri sellaista toimintaa, mitä koemme johtajien tarvitsevan.