Toteutusvinkki 5

Jakaudutaan pienryhmiin. Jokainen ryhmä tekee mainoksen partiolaisten adventtikalenterista. Akela pyytää sudenpentuja miettimään tv:ssä näkemiään mainoksia. Pitävätkö he erityisesti jostakin mainoksesta? Miksi? Heidän tehtävänään on nyt tehdä samanlainen mainos, ja näyttää mainos muille sudenpennuille.

Lähde: The Scout Association