Toteutusvinkki 5

Tutustun vaeltajien lupaukseen ja ihanteisiin. Pohdin, mitä lupaus ja ihanteet merkitsevät juuri minulle, ja miten ne näkyvät arvomaailmassani ja elämässäni.