Toteutusvinkki 4

Kirjoitamme mielipidekirjoituksen maakunnalliseen tai valtakunnalliseen lehteen jostakin kaikkia koskettavasta asiasta. Perustelemme mielipiteen faktoilla, emme pelkästään tunteilla. Isoja asioita ovat mm. erilaiset sähköntuotantomallit (ydin- ja tuulivoimalat), ympäristöverotukseen liittyvät kysymykset (mm.lentovero matkustamisen yhteydessä) ja uuden, ison hypermarketin rakentaminen lähialueelle.