Lippukunnan perinteinen tapahtuma

Järjestämme lippukunnan perinteisen tapahtuman. Valitsemme lippukunnan tapahtumista joku ja ilmoittaudumme vapaaehtoisiksi tapahtuman järjestäjiksi. Pyydämme avuksenne luotsia tai esimerkiksi tapahtuman edellinen järjestäjä ja kyselemme häneltä, mitä tapahtuman järjestämisessä on hyvä ottaa huomioon. Muistamme varata riittävästi aikaa suunnitteluun, mainostukseen ja muihin etukäteisvalmisteluihin.