Piirileirin palvelutehtävä

Osallistumme piirileirille palvelutehtävissä. Partiopiirit järjestävät säännöllisesti leirejä ja leirit kaipaavat tekijöitä. Palvelutehtävässä vastataan leirin tietystä osa-alueesta sovituin osin. Pesti voi olla esimerkiksi ohjelmapisteellä, muonituksessa, leirin huollossa tai viestinnässä. Pidämme huolen siitä, että meidät pestataan tehtävään riittävän hyvin (tiedän mitä minun tulee tehdä) ja että saamme tehdystä pestistä myös pestitodistuksen leirin jälkeen.