Vertaisjohtajuuden haasteet

Vertaisjohtajuuden haasteet. Partiossa voi törmätä monenlaiseen ongelmaan johdettavien kanssa. Koska kyseessä on  vertaisjohtajuus, voi suurin ongelma olla auktoriteetin puute tai liian kaverilliset välit johdettaviin. Alla on muutama keksitty tilanne mahdollisista ongelmista. Samoajat voivat kouluttajan johdolla joko näytellä tai käydä suullisesti tilanteet läpi. Sen jälkeen kurssilaiset ja kouluttaja pohtivat yhdessä miten tilanteissa tulisi toimia. Jos tilanteet on näytelty voidaan pohtia miten näytelmässä toimittiin hyvin ja mitä olisi voinut parantaa. 

Esimerkkitilanteita: 

  • Vartion jäsen tulee myöhässä kokoukseen. Miten toimit johtajana? 
  • Yhdeltä vartion jäsenistä puuttuu sovitut varusteet hänen saapuessaan kokoukseen. Miten toimit? 
  • Jussi on toistuvasti kiusannut Eeroa. Eero tulee luoksesi ja kertoo asiasta itkuisena. Miten toimit? 
  • Minnan on vaikea keskittyä ja kuunnella ja hän lietsoo myös muut lapset riehumaan kanssaan. Miten rauhoitat vartion kokouksia? 
  • Olette käyneet läpi teorian nuotioiden sytyttämisestä eri sääolosuhteissa. On aika opetella asioita käytännössä, miten toimit? 
  • Itsenäisyyspäivä on lähellä. Perinteinen lippuvartio pitäisi järjestää, ja olet sopinut muiden johtajien kanssa, että sinun vartiosi järjestää lippuvartion. Miten toimit? 
  • Lippukunnan vanhempi johtaja Meku kertoo sinulle, että hän on havainnut telttojen olevan homeessa edellisen retkenne jälkeen. Mitä vastaat ja miten toimit? 
  • Yksi seikkailija on käynyt viimeisen kuukauden aikana vain yhdessä kokouksessa. Miten toimit? 
  • Samalta sudenpennulta puuttuu aina retkellä tarvittavia varusteita. Miten toimit? 
  • Sanna on riehunut vartioilloissa toistuvasti. Miten otat yhteyttä Sannan huoltajiin ja kerrot tilanteesta?