Turvallisuusohjepeli

Turvallisuusohjepeli (vrt. lipunryöstö): Kouluttaja on kirjoittanut paperille turvallisuusohjeisiin liittyviä väittämiä (kurssilaisten määrästä riippuen noin 15-20), jotka ovat oikein tai väärin (esim. oikein: partiovakuutus on voimassa vain, jos SP:n jäsenmaksu on maksettu tai väärin: yhden vartion retkellä riittää, että mukana on vain vartion oma vj). Ennen koulutuksen alkua kouluttaja levittää paperit sopiviin paikkoihin maastoon. Lisäksi merkitään harjoitusalueen molempiin päätyihin kotipesä värinauhalla. Kurssi jaetaan kahteen joukkueeseen. Kummallekin joukkueelle jaetaan kotipesäänsä vastaavat nauhat, jotka tulee sijoittaa näkyville hihaan. 

Pelin säännöt: 

Pelin varsinainen tarkoitus on pyrkiä keräämään mahdollisimman monta maastoon piilotettua lappua. Kerrallaan saa hakea vain yhden lapun. Laput viedään säilytykseen kotipesään, josta vastustaja ei saa niitä viedä. Jokaisesta kotipesään kuljetetusta lapusta saa pelin loputtua yhden pisteen. Pisteitä saa myös vastustajan likvidoimisesta eli vastustajajoukkueen jäsenen hihanauhan ryöstämisestä. Ryöstetyt hihanauhat pitää säilyttää, sillä pisteet lasketaan nauhojen mukaan. Hihanauhan menettänyt pelaaja joutuu lopettamaan pelin ja siirtyy etukäteen sovittuun paikkaan odottamaan pelin päättymistä. Jos kyseisellä pelaajalla on ryöstetyksi joutuessaan hallussaan lappu, menettää hän myös sen vastustajalle. 

Kouluttaja toimii pelinjohtajana. Kun suunnilleen kaikki laput on löydetty, lopetetaan peli. Peli kannattaa lopettaa vielä kun se tuntuu hauskalta. Sopiva peliaika on noin 15-30 min. Kumpikin joukkue kerää löytämänsä laput ja ryöstämänsä nauhat mukaansa. Tämän jälkeen voidaan vaikka siirtyä sisätiloihin. Tähän mennessä kertyneet pisteet lasketaan ja merkitään fläpille. Nyt joukkueilla on hetki (noin 5-10 min.) aikaa tutustua keräämiinsä lappuihin. Samalla joukkueet miettivät ovatko väittämät heidän mielestään oikein vai väärin. Väittämät käydään yksi kerrallaan yhdessä läpi. 

Joukkueen edustaja käy laittamassa väitteet OIKEIN tai VÄÄRIN kyltin alle ja perustelee ratkaisunsa. Tämän jälkeen kouluttaja kysyy myös vastustajajoukkueen mielipidettä. Mikäli lappu on sijoitettu oikein saa joukkue siitä pisteen, mutta väärin sijoitetusta lapusta saa miinuspisteen. Lopuksi lasketaan pisteet yhteen ja julistetaan voittaja.