Millainen on hyvä elämä?

Millainen on hyvä elämä? Samoaja kirjoittaa lapuille kolme asiaa, jotka kuuluvat hyvään elämään. Kukin samoaja yhdistää laput sopiviin ihanteisiin ja koko kurssi miettii yhdessä, miten ihanteiden mukaan eläminen parantaa omaa ja muiden elämää.