Toteutusvinkki 4

Samoaja täyttää pestilomakkeen samoajuudesta yhdessä luotsin kanssa. Pestilomakkeeseen kirjataan, mitä velvollisuuksia ja oikeuksia samoajalla on samoajana.