Toteutusvinkki 4

Kun käsitteet ovat sudenpennuille jollakin tavalla tuttuja, voidaan niitä kerrata pienen kisan avulla. Sudenpentujen tehtävänä on toimia akelan huutaman partioperinteen ohjaamalla tavalla. Jos akela huutaa partiotervehdys, tekevät sudenpennut mahdollisimman nopeasti partiotervehdysksen. Jos akela puolestaan huutaa kättely, on pentujen mahdollisimman nopeasti tervehdittävä toisiaan vasemmalla kädellä.