Toteutusvinkki 4

Hihamerkki. Lauma valmistaa esimerkiksi askarteluhuovasta oman hihamerkin partiopaitaan kiinnitettäväksi. Hihamerkki voi olla esimerkiksi lauman nimen ensimmäinen kirjain tai nimen mukaisen eläimen kuva.