Toteutusvinkki 4

Tutustun jonkin yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikkaan, jotka ovat usein saatavilla yritysten nettisivuilla. Valitsen sellaisen yrityksen, jolla on toimipiste omalla paikkakunnallani ja yritän saada sovittua tapaamisen yrityksen edustajan kanssa. Keksin etukäteen kysymyksiä laatu- ja ympäristöpolitiikasta (esimerkiksi Miten takaatte tasaisen laadun? Miten käsittelette asiakaspalautteita? Miten seuraatte ympäristölainsäädännön kehittymistä ja otatte sen huomioon toiminnassanne?) ja kysyn nämä yrityksen edustajalta.