Toteutusvinkki 4

Budjettia tehdessä on koko vartiomme kesken tehtävä sopimus siitä, kuka pitää kirjaa kerätyistä rahoista ja miten ne jaetaan