Toteutusvinkki 4

Keskustelemme omista vaikutusmahdollisuuksistamme globaaleihin ympäristöongelmiin. Voimme esimerkiksi tehdä aiheista erilaisia väitelauseita (esimerkiksi makean veden loppuminen, biodiversiteetin yksipuolistuminen, ravinteiden loppuminen) ja asettua janalle sen mukaan, miten suuresti koemme itse voivamme vaikuttaa asiaan joko kansallisella tai maailmanlaajuisella tasolla.