Toteutusvinkki 4

Toimin vastuuhenkilönä jossakin projektissa.