Toteutusvinkki 4

Kerään medioista tuotemainoksia, jotka mainostavat samaa tuotetta tai palvelua mutta ovat eri mainostajien. Tutkin ja vertaan mainoksia. Mietin eroavaisuuksien syitä. Selvitän millaisia ympäristö-, talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia tuotteilla on. Pohdin, olenko kriittinen kuluttaja.