Toteutusvinkki 4

Peilaamme partion ikäkausien kasvatustavoitteita omiin partiopolkuihimme ja tunnistamme hetkiä tai vaiheita, jolloin tietyt kasvatustavoitteet ovat omilta kohdiltamme toteutuneet tai alkaneet toteutua. Voimme esimerkiksi jäljentää ikäkausien kasvatustavoitteet listaavan taulukon suurelle paperille ja merkitä erivärisillä Post-It-lapuilla omat kasvatustavoitehetkemme “Seikkailijana puutuin kiusaamiseen, kun…”