Toteutusvinkki 4

Vertaamme suomalaisen partion kasvatustavoitteita jonkin muun järjestön tai yhteisön arvoihin tai jonkin muun maan partion kasvatustavoitteisiin. Mitä yhteneväisyyksiä ja eroja niissä on? Mistä mahdolliset erot voivat johtua?