Toteutusvinkki 4

Joukkue jakautuu vartioihin tai pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä keksii itse huivimerkkipelin. Vartiot voivat keksiä kokonaan oman pelin tai valmistaa huivimerkkipelin esimerkiksi Monopolin tyyliin.