Toteutusvinkki 4

Vartio esittää jumalanpalveluksessa musiikkia. Musiikkia käytetään useissa tilaisuuden kohdissa. Vartio sopii papin kanssa, mikä kappale sopii tilaisuuden luonteeseen ja missä kohdassa se esitetään.