Toteutusvinkki 4

Joukkue kerää yhden kevään ja kesän aikana Itämerta käsitteleviä lehtileikkeitä ja miettii, miten meren tila vaihtelee.