Toteutusvinkki 4

Kaikki maailman lapset eivät saa käydä koulua. Seikkailijat tekevät vartioittain mainoksen, jonka mukaan kaikkien pitäisi saada käydä koulua. Tehtävä voidaan toteuttaa tv-mainoksena tai julisteena.Seikkailijat pohtivat seuraavia kysymyksiä:

•Mikä on viestinne?

•Mitä argumentteja teillä on?

•Mikä on kohderyhmänne?

•Kiinnostavatko argumentit heitä?

•Kuinka voitte tehdä viestinne vahvemmaksi?

Tarvikkeet: Paperia, kyniä, kamera Lähde: WAGGGS muistelemispäivä 2014