Toteutusvinkki 4

Esitysten jälkeen vartio pysähtyy miettimään, mikä esityksissä oli hyvää ja mitä kohtaa voisi parantaa. Huomion voi kiinnittää erityisen onnistuineisiin pantomiimikohtiin. Vartio voi myös yhdessä miettiä, miten jonkin haastavan kohdan voisi pantomiimina esittää.