Toteutusvinkki 4

Kerätään näyttely eri puulajeista. Lajitellaan ne käyttötarkoituksen mukaan ja opetellaan samalla tunnistamaan puulajeja rungon perusteella muistipelin tapaan.