Toteutusvinkki 4

Nyt!

Seikkailijat keskustelevat yhdessä, millainen on hyvä työ? Keskustelun jälkeen sampo komentaa vartiolaiset tositoimiin: ”Teillä on aikaa 15 minuuttia. Tehkää jokin hyvä työ. Kololle saa palata, kun hyvä työ on tehty.”