Toteutusvinkki 4

Seikkailijajoukkueessa pohditaan kiusaamista. Aiheeseen herättelee Samaa mieltä – eri mieltä -peli, jossa sampo esittää erilaisia väittämiä, joihin seikkailijat ottavat kantaa jäämällä istumaan (eri mieltä) tai nousemalla seisomaan (samaa mieltä).
Väittämiä:
Kiusattuja pitää yrittää auttaa
Kiusaaminen voi olla hauskaa
On kiusattujen oma vika, että heitä kiusataan
Kiusaaminen on aina väärin
Ei ole minun asiani puuttua kiusaamiseen
Kiusaamiseen mukaan meneminen on väärin
Ei ole niin paha asia, jos nauraa mukana, kun jotakuta kiusataan
On oikein ruveta kaveriksi sille, jota kiusataan
Toivon, että partiossa ei kiusattaisi ketään Seuraavaksi jakaudutaan pienryhmiin pohtimaan, mikä kaikki on kiusaamista. Ryhmät kirjoittavat esimerkiksi post-it -lapuille ajatuksiaan siitä, mikä on kiusaamista. Sen jälkeen käydään yhdessä läpi, millaisia ajatuksia heräsi ja post-it laput liimataan seinälle. Laput voidaan myös liimata paperista leikattuun ihmishahmoon aina siihen kohtaan, mihin ryhmät arvioivat kyseisen kiusaamistavan sattuvan (esim. lyöminen voi sattua fyysisesti selkään mutta myös sydämeen, koska se tuntuu henkisesti pahalta)
Sampolle avuksi: Millainen toiminta on kiusaamista? Kiusaaminen on toistuvaa ja se kohdistuu yhteen ja samaan henkilöön. Kiusaaminen voi olla nimittelyä, toiselle nauramista, tönimistä, lyömistä, ulkopuolelle jättämistä, ilkeiden lappujen lähettämistä, ilkeiden juorujen levittämistä, toisen tavaroiden ottamista/hävittämistä/rikkomista

Valitaan läpikäydyistä kiusaamisen muodoista yksi sekä keksitään yhdessä kiusaamispaikka ja kiusaaja/kiusaajat. Tämän jälkeen tehdään improvisoitu näytelmä kiusaamistilanteesta. Pohditaan yhdessä, miten kiusattua voisi auttaa (kerron aikuiselle, sanon jotain mukavaa kiusatulle (“Älä välitä noista!”), sanon jotain kiusaajille (“Toi ei ollu kyllä mukavasti sanottu. Lopettakaa!”), pyydän kiusatun mukaan omaan porukkaani pois kiusaamistilanteesta, otan kaverin mukaan ja menemme kiusatun puolelle). Eri ratkaisuvaihtoehtoja näytellään seikkailijoiden kanssa, jotta he saavat tuntumaa siihen, miltä kiusatun auttaminen oikeasti tuntuu. Mietitään myös, miten voisi toimia, jos itse joutuu kiusatuksi.

Lähde: KiVa Koulu, Opettajan opas, alakoulun 4. luokalle